One Gate One Gate

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ ngày Đến ngày
STT Cơ quan Văn bản đến Văn bản đi
Nhận trực tiếp Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
1 UBND huyện Phú Lương
2 --UBND xã Sơn Cẩm 0 9 0 0 0
3 --UBND xã Cổ Lũng 123 123 118 6 3
4 --UBND Thị Trấn Đu 114 127 109 29 14
5 --UBND xã Yên Ninh 107 121 98 3 3
6 --UBND xã Phấn Mễ 17 118 17 0 0
7 --UBND xã Vô Tranh 103 121 85 7 3
8 --Thị Trấn Giang Tiên 89 114 65 1 0
9 --UBND xã Động Đạt 120 121 110 77 1
10 --UBND xã Phủ Lý 114 116 103 17 6
11 --UBND xã Yên Trạch 121 114 103 56 8
12 --UBND xã Hợp Thành 132 119 95 0 0
13 --UBND xã Ôn Lương 118 135 107 16 7
14 --UBND xã Yên Lạc 133 122 112 36 0
15 --UBND xã Phú Đô 0 128 0 0 0
16 --UBND xã Tức Tranh 110 119 105 1 1
17 --UBND xã Yên Đổ 110 112 101 0 0
18 UBND thành phố Sông Công 0 0 0 0 0
19 --UBND phường Thắng Lợi 96 133 97 51 26
20 --UBND phường Mỏ Chè 119 120 90 8 3
21 --UBND phường Lương Sơn 87 103 83 15 10
22 --UBND xã Tân Quang 76 122 76 8 8
23 --UBND xã Vinh Sơn 52 105 51 24 17
24 --UBND xã Bình Sơn 92 110 91 32 4
25 --UBND xã Bá Xuyên 97 102 96 4 4
26 --UBND phường Lương Châu 78 100 76 4 4
27 --UBND phường Bách Quang 83 98 75 31 29
28 --UBND phường Cải Đan 90 98 88 1 1
29 --UBND phường Phố Cò 85 108 83 22 14
30 UBND huyện Đại Từ
31 --UBND thị trấn Hùng Sơn 118 195 117 0 0
32 --UBND xã Cù Vân 96 177 95 16 0
33 --UBND xã Văn Yên 114 179 107 0 0
34 --UBND thị trấn Quân Chu 172 172 172 0 0
35 --UBND xã An Khánh 136 179 135 3 1
36 --UBND xã Bản Ngoại 114 175 101 5 0
37 --UBND xã Bình Thuận 193 178 178 13 0
38 --UBND xã Cát Nê 104 178 104 2 2
39 --UBND xã Đức Lương 99 177 95 0 0
40 --UBND xã Hà Thượng 111 183 109 23 10
41 --UBND xã Hoàng Nông 113 179 113 5 4
42 --UBND xã Khôi Kỳ 115 181 112 0 0
43 --UBND xã Ký Phú 119 178 111 0 0
44 --UBND xã La Bằng 76 175 78 17 0
45 --UBND xã Lục Ba 110 177 110 2 1
46 --UBND xã Minh Tiến 108 179 107 0 0
47 --UBND xã Mỹ Yên 104 175 103 0 0
48 --UBND xã Na Mao 119 176 116 0 0
49 --UBND xã Phú Cường 108 176 107 26 0
50 --UBND xã Phú Lạc 114 176 111 0 0
51 --UBND xã Phú Thịnh 108 171 101 0 0
52 --UBND xã Phú Xuyên 105 177 102 0 0
53 --UBND xã Phúc Lương 154 178 152 0 0
54 --UBND xã Phục Linh 113 184 111 2 0
55 --UBND xã Quân Chu 172 177 172 3 2
56 --UBND xã Tân Linh 112 179 109 0 0
57 --UBND xã Tân Thái 116 179 113 9 2
58 --UBND xã Tiên Hội 117 187 116 27 9
59 --UBND xã Vạn Thọ 111 178 111 1 0
60 --UBND xã Yên Lãng 112 178 109 25 12
61 UBND thị xã Phổ Yên 0 0 0 0 0
62 --UBND phường Ba Hàng 91 85 77 40 25
63 --UBND phường Bắc Sơn 82 79 79 8 7
64 --UBND phường Bãi Bông 80 77 67 8 8
65 --UBND phường Đồng Tiến 83 85 79 44 22
66 --UBND xã Đắc Sơn 82 82 75 40 10
67 --UBND xã Đông Cao 72 78 65 1 1
68 --UBND xã Nam Tiến 36 85 75 15 5
69 --UBND xã Vạn Phái 77 83 77 8 3
70 --UBND xã Trung Thành 91 82 76 0 0
71 --UBND xã Hồng Tiến 87 89 85 3 3
72 --UBND xã Minh Đức 75 83 71 1 0
73 --UBND xã Phúc Tân 76 80 76 11 8
74 --UBND xã Phúc Thuận 74 83 74 26 4
75 --UBND xã Tân Hương 75 78 76 9 7
76 --UBND xã Tân Phú 7 78 8 6 0
77 --UBND xã Thành Công 85 88 83 4 4
78 --UBND xã Thuận Thành 38 79 38 0 0
79 --UBND xã Tiên Phong 88 85 82 45 0
80 UBND huyện Định Hóa
81 --UBND thị trấn Chợ Chu 142 157 115 31 0
82 --UBND xã Bảo Cường 153 138 136 18 3
83 --UBND xã Bảo Linh 133 133 131 7 4
84 --UBND xã Bình Thành 154 141 141 90 2
85 --UBND xã Bình Yên 137 136 134 24 0
86 --UBND xã Bộc Nhiêu 143 141 127 18 0
87 --UBND xã Điềm Mặc 130 133 130 1 1
88 --UBND xã Định Biên 134 133 130 0 0
89 --UBND xã Đồng Thịnh 147 138 137 0 0
90 --UBND xã Kim Phượng 149 143 136 55 4
91 --UBND xã Kim Sơn 138 137 134 0 0
92 --UBND xã Lam Vỹ 134 138 132 3 1
93 --UBND xã Linh Thông 129 134 130 14 1
94 --UBND xã Phú Đình 161 144 143 70 8
95 --UBND xã Phú Tiến 130 135 130 30 13
96 --UBND xã Phúc Chu 128 129 125 25 0
97 --UBND xã Phượng Tiến 139 145 138 47 0
98 --UBND xã Quy Kỳ 131 133 132 32 3
99 --UBND xã Sơn Phú 143 141 141 3 1
100 --UBND xã Tân Dương 132 135 127 0 0
101 --UBND xã Tân Thịnh 138 138 136 42 0
102 --UBND xã Thanh Định 144 143 140 43 0
103 --UBND xã Trung Hội 134 134 132 0 0
104 --UBND xã Trung Lương 141 135 133 24 5
105 UBND huyện Đồng Hỷ
106 --UBND thị trấn Trại Cau 105 110 98 24 1
107 --UBND thị trấn Sông Cầu 100 105 93 20 10
108 --UBND thị trấn Chùa Hang 0 8 0 0 0
109 --UBND xã Linh Sơn 0 8 0 0 0
110 --UBND xã Huống Thượng 0 10 0 0 0
111 --UBND xã Cây Thị 107 116 108 28 17
112 --UBND xã Hóa Thượng 115 120 114 40 15
113 --UBND xã Hóa Trung 110 117 102 30 19
114 --UBND xã Hòa Bình 100 105 91 36 14
115 --UBND xã Hợp Tiến 110 121 109 41 19
116 --UBND xã Khe Mo 110 111 104 5 4
117 --UBND xã Minh Lập 109 116 107 58 25
118 --UBND xã Nam Hòa 141 126 122 5 5
119 --UBND xã Quang Sơn 116 111 104 11 8
120 --UBND xã Tân Lợi 115 107 99 8 8
121 --UBND xã Tân Long 16 107 1 0 0
122 --UBND xã Văn Hán 110 110 102 10 6
123 --UBND xã Văn Lăng 95 107 92 44 11
124 UBND huyện Võ Nhai
125 --UBND thị trấn Đình Cả 146 146 143 5 5
126 --UBND xã Bình Long 146 147 141 11 9
127 --UBND xã Cúc Đường 140 145 138 1 1
128 --UBND xã Dân Tiến 145 144 143 2 2
129 --UBND xã La Hiên 151 153 146 13 13
130 --UBND xã Lâu Thượng 155 157 152 34 29
131 --UBND xã Liên Minh 133 142 131 15 13
132 --UBND xã Nghinh Tường 142 143 141 1 0
133 --UBND xã Phú Thượng 163 148 147 2 0
134 --UBND xã Phương Giao 146 145 144 18 13
135 --UBND xã Sảng Mộc 137 144 136 0 0
136 --UBND xã Thần Sa 147 146 145 2 2
137 --UBND xã Thượng Nung 140 142 139 26 26
138 --UBND xã Tràng Xá 155 155 153 1 1
139 --UBND xã Vũ Chấn 138 139 137 8 8
140 UBND huyện Phú Bình
141 --UBND thị trấn Hương Sơn 47 79 45 0 0
142 --UBND xã Bàn Đạt 61 81 60 0 0
143 --UBND xã Bảo Lý 67 78 67 10 9
144 --UBND xã Dương Thành 68 79 67 27 10
145 --UBND xã Đào Xá 78 78 68 4 4
146 --UBND xã Điềm Thụy 70 79 69 22 1
147 --UBND xã Hà Châu 72 78 67 1 0
148 --UBND xã Kha Sơn 100 82 46 2 1
149 --UBND xã Lương Phú 63 78 63 0 0
150 --UBND xã Nga My 73 80 69 4 2
151 --UBND xã Nhã Lộng 49 77 47 1 0
152 --UBND xã Tân Đức 67 79 66 0 0
153 --UBND xã Tân Hòa 2 84 2 0 0
154 --UBND xã Tân Khánh 72 79 70 0 0
155 --UBND xã Tân Kim 68 81 63 4 4
156 --UBND xã Tân Thành 33 82 30 0 0
157 --UBND xã Thanh Ninh 71 77 69 0 0
158 --UBND xã Thượng Đình 65 77 62 0 0
159 --UBND xã Úc Kỳ 69 79 66 0 0
160 --UBND xã Xuân Phương 68 80 64 2 2
161 --UBND xã Đồng Liên 0 9 0 0 0
162 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 81 93 80 0 0
Tổng số